Make your own free website on Tripod.com

Objektif Sekolah
bar008.gif (1969 bytes)

icon009.gif (1878 bytes) Memupuk nilai-nilai murni di kalangan anak-anak sekolah ini supaya mereka menjadi rakyat yang berakhlak mulia kelak
icon009.gif (1878 bytes) Memupuk tahap disiplin yang tinggi di kalangan anak-anak sekolah ini melalui barbagai program dan aktiviti sekolah
icon009.gif (1878 bytes) Memastikan bahawa anak-anak sekolah ini menguasai kemahiran-kemahiran asas mambaca, menulis dan mengira sebelum mereka meneruskan pendidikan mereka di peringkat sekolah menengah
icon009.gif (1878 bytes) menjadikan anak-anak sekolah ini sedar akan kepentingan kebersihan dan kesihatan kepada seseorang individu
icon009.gif (1878 bytes) Memupuk penghayatan kesenian dan kebudayaan yang sihat di kalangan anak-anak sekolah ini melalui program-program senilukis, muzik, tarian , darama, seni kaligrafi dan lain-lain
icon009.gif (1878 bytes) Memupuk semangat inigi belajra dan dahaga untuk ilmu pengetahuan di kalngan anak-anak sekolah ini
icon009.gif (1878 bytes) Memupuk keyakinan dan kepercayaan diri dikalngan anak-anak sekolah ini agar mereka duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan orang-orang lain apabila mereka dewasa kelak.